Image1\
Polish (Poland)English (United Kingdom)

Powroty „misjonarzy” z Centrum Szkolenia Sił Powietrznych

Drukuj PDF


Dla podkreślenia znaczenia udziału żołnierzy Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w misjach zagranicznych, w dniu 23.03.2010 w sali tradycji CSSP odbyła się oficjalna uroczystość powitania żołnierzy, po powrocie z zagranicznych misji.


Komendant płk dypl. Krzysztof Żabicki witając żołnierzy, przypomniał o znaczeniu międzynarodowych misji, w których uczestniczą polscy żołnierze, o zaangażowaniu i zrozumieniu celów misji przez naszych żołnierzy. Zaznaczył, że oprócz doskonalenia swoich umiejętności, żołnierskiego rzemiosła na misjach, to oni po powrocie powinni dzielić się swoim doświadczeniem  z żołnierzami CSSP jak i przybywającymi na kursy czy szkolenia. Podczas uroczystości żołnierze "misjonarze" odsłonili swoje nazwiska na tablicy upamiętniającej udział żołnierzy CSSP w Koszalinie w misjach pokojowych i stabilizacyjnych  oraz przekazali pamiątki przywiezione z zagranicznych misji.  Przekazane przedmioty między innymi mundury, odznaki, zdjęcia, dyplomy i inne materiały, wzbogacą ekspozycję w sali tradycji i muzeum. Jak zapewnili powracający do służby w CSSP żołnierze, wracają z chęcią i dużym zaangażowaniem do dalszej pracy na wyznaczonych stanowiskach.


W misjach w 2009 roku i w uroczystości  udział wzięli:

  • mjr Jerzy Kotowski - PKW ONZ "UNIFIL" Liban
  • kpt. Wiesław Wiśniewski - PKW ONZ "KFOR" Kosowo
  • st.chor. Mariusz Gołek - PKW ONZ Afganistan
  • st.sierż.szt. Witold Bączyk - PKW ONZ "UNIFIL" Liban
  • sierż.szt. Mirosław Gołda - PKW ONZ Afganistan
  • sierż. Rafał Bronis - PKW ONZ Czad
  • sierż. Jacek Głowak - PKW ONZ "KFOR" Kosowo

Nazwiska pozostałych nieobecnych w tym dniu w sali tradycji odsłonił komendant Centrum:

  • st.chor. szt. Andrzej Lewucha - PKW ONZ 'KFOR" Kosowo - ubył do rezerwy  w dniu 28.02.2010
  • st.sierż.szt. Waldemar Wodziński - PKW ONZ "UNIFIL" LIBAN


fot. Tadeusz Wasilewski